Základní podmínky - motocykly

Základní podmínky zapůjčení - užívání motocyklu a nutné doklady

Soukromá osoba:

 • osoba starší 19 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A1
 • osoba starší 21 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A2
 • osoba starší 27 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A
 • obecně platí, že nájemce/řidič musí mít řidičskou praxi s vozidlem spadajícím do řidičského oprávnění příslušné skupiny, minimálně tři roky
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • platný řidičský průkaz potřebný pro příslušný výkonový typ motocyklu s delší dobou od získání než tři roky (řidičská praxe minimálně tři roky), řidič nemá vyslovený zákaz řízení
 • složení (vratné, zúčtovatelné)kauce 20.000,- Kč

Právnická osoba - fyzická osoba podnikající:

 • objednávka na hlavičkovém papíře
 • osoba starší 19 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A1
 • osoba starší 21 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A2
 • osoba starší 27 let pro vozidla spadající do řidičského oprávnění skupiny A
 • obecně platí, že řidič musí mít řidičskou praxi s vozidlem spadajícím do řidičského oprávnění příslušné skupiny minimálně tři roky
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • platný řidičský průkaz potřebný pro příslušný výkonový typ motocyklu s delší dobou od získání než tři roky (řidičská praxe minimálně tři roky), řidič nemá vyslovený zákaz řízení
 • výpis z OR, ne starší jak 3 měsíce (právnická osoba)
 • živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • smlouvu podepisuje jednatel, nebo jím zmocněná osoba
 • složení (vratné, zúčtovatelné) kauce 20.000,- Kč

Další podmínky:

 • účtována je denní sazba tj. 24h od hodiny zapůjčení s tolerancí 2h, jinak je účtován další den
 • minimální doba zapůjčení je 1 den tj. 24h
 • denní limit nájezdu 200 km
 • měsíční limit nájezdu 4.000 km
 • weekend limit nájezdu 800 km
 • sazba za 1 km po překročení limitu viz. ceník

Souhrn základních podmínek užívání motocyklu:

Nájemce přebírá motocyklu ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, v čistém stavu, s plnou nádrží PHM, s provozními doklady k motocyklu vč. dokladu o povinném ručení, klíčem a je seznámen s motocyklem a jeho ovládáním.

Nájemce je povinný starat se o to, aby na motocyklu nevznikla žádná škoda.

Nájemce je povinný zabezpečit motocykl proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinný po zaparkování nenechávat v (na, u) motocyklu klíče a dokumenty k němu, případně uzamknout namontované mechanické zabezpečením a motocykl uzamknout.

Nájemce nesmí řídit motocykl po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechávat motocykl k řízení.

Nájemce je povinný oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které se na motocyklu projeví v době užívání a vyžadující opravu.

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit motocykl pojištění v rozsahu zákonného a havarijního (vč. odcizení) pojištění. Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na motocyklu je omezena spoluúčastí do výše max. 50.000,- Kč, podle kategorie vozidla a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, odcizením vozidla, jeho částí, nebo vandalizmem.

Nájemce však plně odpovídá - ručí vždy v rozsahu technického minima, např. jízda bez oleje při následném poškození motoru (při ignorování kontrolních světelných výstrah, jízda po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce . Předmětem pojištění není poškození kol, ráfků, pneumatik.

V případě dopravní nehody, poškození, odcizení motocyklu a nebo jeho části, poranění a nebo usmrcení osob je nájemce povinný přivolat policii, která nehodu vyšetří a o vyšetřování vydá nájemci potvrzení. V případě jakékoliv pojistné události je nájemce povinný vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Protokol o nehodě“, který obdrží s doklady k pronajatému motocyklu a pořídit fotodokumentaci místa nehody, poškození a postavení vozidla/ vozidel při nehodě.

Pronajímatel zajišťuje běžné opravy, údržbu motocyklu jako i pravidelné servisní prohlídky, na svoje náklady. Spotřebované pohonné hmoty hradí nájemce.

Staněk MOTO - autorizovaný dealer KTM - e-shop s kompletním sortimentem KTM www.stanekmoto.cz
Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.