Slovník pojmů

Vysvětlení často používaných pojmů ve financování.

Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Jedná se o službu, kdy klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu formou leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000,- Kč + DPH) přechází vlastnické právo na nájemce. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Minimálně však činí 54 měsíců. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Zpětný leasing

Zpětný leasing je specifickou formou finančního leasingu. Při zpětném leasingu kupuje leasingová společnost předmět leasingu od majitele a následně mu jej zpětně pronajme na základě leasingové smlouvy. Nejedná se o třístranný smluvní vztah jako v případě klasického finančního leasingu, ale pouze o dvoustranný smluvní vztah – prodávajícím (dodavatelem předmětu leasingu) a nájemcem je stejná společnost. Zpětný leasing slouží především k uvolnění finančních prostředků pro jiné účely.

Operativní leasing

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě). Operativní leasing firemního vozového parku je doplněn komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel.

Splátkový prodej

Je formou financování v portfoliu produktů kterou lze využít především v oblasti leasingu strojů a zařízení a dopravní techniky. Pomocí splátkového prodeje lze financovat např. prostředky hromadné dopravy a nákladní automobily. Nejdůležitější výhodou je okamžitý přechod vlastnictví k předmětu splátkového prodeje, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státních subvencí a dotací.

Spotřebitelský úvěr

Úvěrový produkt nabízí kratší dobu splácení než ostatní formy financování. Nejkratší je stanovena na 6 měsíců a jeho minimální výše je stanovena na 20 tisíc korun. Navíc je zde možnost předčasného splacení úvěru a nepožaduje se jištění nemovitostí nebo třetí osobou. Zákazník se ihned stává majitelem automobilu. Úvěr je poskytován pro financování automobilů jakékoliv značky především pro soukromé osoby.

Pevné leasingové splátky

Leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

Pohyblivé leasingové splátky

V případě pohyblivých leasingových splátek je jejich výše kalkulovaná s variabilní úrokovou sazbou a jejich přizpůsobování úrokovým sazbám může být prováděno v průběhu leasingové smlouvy směrem nahoru i dolů.

Mimořádná leasingová splátka (dříve akontace)

První splátka na leasing, kterou nájemce uhradí při podpisu leasingové smlouvy. Její obvyklá výše se pohybuje v rozmezí 10 % – 60 % z pořizovací ceny předmětu leasingu.

Leasingový koeficient

Podíl celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu.

Leasingová smlouva

Právní základ vztahu mezi leasingovým nájemcem a leasingovým pronajímatelem. Smlouva bývá v písemné podobě a měla by obsahovat označení nájemce a pronajímatele leasingu, charakteristiku předmětu leasingu, pořizovací cenu předmětu, dobu trvání leasingu, povinnosti a práva nájemce i pronajímatele ve vztahu k předmětu leasingu, pojištění předmětu a splátkový kalendář leasingu.

Předávací protokol

Nájemce na tomto dokumentu svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu leasingu.

Celková suma úhrady

Celkové náklady leasingu, které obsahují veškeré platby nájemce včetně zůstatkové hodnoty i DPH.

 

 

Staněk MOTO - autorizovaný dealer KTM - e-shop s kompletním sortimentem KTM www.stanekmoto.cz
Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.