Základní podmínky - obytné vozy

Základní podmínky zapůjčení – užívání vozidla a nutné doklady

Soukromá osoba:

 • osoba starší 21 let (řidič)
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • platný řidičský průkaz skupiny B s delší dobou od získání než tři roky (řidičská praxe minimálně tři roky)
 • pložení - úhrada (vratné, zúčtovatelné) kauce 25.000,- Kč (minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem převzetí vozu)

Právnická osoba - fyzická osoba podnikající:

 • osoba starší 21 let (řidič)
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • platný řidičský průkaz skupiny B s delší dobou od získání než tři roky (řidičská praxe minimálně tři roky)
 • výpis z OR, ne starší jak 3 měsíce (právnická osoba)
 • živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • smlouvu podepisuje jednatel, nebo jím zmocněná osoba
 • složení - úhrada (vratné, zúčtovatelné) kauce 25.000,- Kč (minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem převzetí vozu)

Platební podmínky:

 • rezervace obytného vozu pro daný termín platí 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha ve výši 100 % z celkové ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu
 • každá potvrzená objednávka je závazná. Potvrzením objednávky se zároveň vyjadřuje souhlas s níže uvedenou smluvní pokutou za storno rezervace/ objednávky

Další podmínky:

 • účtována je denní sazba tj. 24h od hodiny zapůjčení s tolerancí 2h, jinak je účtován další den
 • minimální doba zapůjčení jsou 3 dny - červen a červenec, ostatní měsíce 2 dny.
 • denní limit nájezdu je 400 km (počet dnů zapůjčení x denní limit = celkový limit nájezdu)
 • odesláním internetové objednávky se vyjadřuje souhlas s všeobecnými podmínkami krátkodobého pronájmu obytných vozů společnosti CZECH LEASE s.r.o. a s níže uvedenými storno poplatky - smluvní pokutou
 • za souhlas s všeobecnými podmínkami krátkodobého pronájmu obytných vozů společnosti CZECH LEASE s.r.o. a s níže uvedenými storno poplatky - smluvní pokutou se dále považuje úhrada zálohy

Předání a vrácení vozidla:

 • pronajímatel vůz předává čistý s plnou lahví propan - butanu, plnou nádrží vody, prázdnou odpadní nádrží chemického WC a s prostředky pro užívání chemického WC
 • nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva a AdBlue, jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Exteriér vozu nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a interiér musí být zbaven většího znečištění a musí být vyprázdněna odpadní nádrž na znečištěnou vodu a chemické WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje

Storno poplatky – smluvní pokuta:

Při zrušení rezervace/objednávky termínu zapůjčení je účtována smluvní pokuta, která se vypočítá z celkové ceny za pronájem

 • 20 % - zrušení více než 30 dnů před termínem zapůjčení
 • 30 % - zrušení 15 - 30 dnů (včetně) před termínem zapůjčení
 • 50 % - zrušení v den převzetí -14 dnů (včetně) před termínem zapůjčení

Souhrn základních podmínek užívání vozidla:

Nájemce přebírá vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, v čistém stavu, s plnou nádrží PHM a AdBlue, s provozními doklady k vozidlu vč. dokladu o povinném ručení, klíčem, je seznámen s vozidlem a jeho ovládáním.

Nájemce je povinný starat se o to, aby na vozidle nevznikla žádná škoda.

Nájemce je povinný zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinný po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu, zároveň je povinen použít dodatečných zabezpečovacích zařízení proti násilnému vniknutí, namontovaných na vozidle a jeho obytné části.

Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechávat vozidlo k řízení.

Nájemce je povinný oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které se na vozidle projeví v době užívání a vyžadující opravu.

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu zákonného a havarijního (vč. odcizení) pojištění. Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle je omezena spoluúčastí pronajímatele, podle kategorie vozidla a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, odcizením vozidla, jeho částí, nebo vandalizmem.

Nájemce však ručí vždy v rozsahu technického minima, např. jízda bez oleje při následném poškození motoru (při ignorování kontrolních světelných výstrah, jízda po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce . Předmětem pojištění není poškození kol, ráfků, pneumatik a krytů kol (poklic).

V případě dopravní nehody, poškození, odcizení vozidla a nebo jeho části, poranění a nebo usmrcení osob je nájemce povinný přivolat policii, která nehodu vyšetří a o vyšetřování vydá nájemci potvrzení. V případě jakékoliv pojistné události je nájemce povinný vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Protokol o nehodě“, který obdrží s doklady k pronajatému vozidlu a pořídit fotodokumentaci místa nehody, poškození a postavení vozidla/ vozidel při nehodě.

Pronajímatel zajišťuje běžné opravy, údržbu vozidla (v zimním období montáž zimních pneumatik) jako i pravidelné servisní prohlídky, na svoje náklady. Spotřebované pohonné hmoty hradí nájemce.

 

Staněk MOTO - autorizovaný dealer KTM - e-shop s kompletním sortimentem KTM www.stanekmoto.cz
Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.