Základní podmínky - obytné vozy

Základní podmínky zapůjčení – užívání vozidla a nutné doklady

Soukromá osoba:

 • Osoba starší 21 let
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Platný řidičský průkaz skupiny B, s delší dobou od získání než 3 roky
 • Složení kauce 25 000 CZK (vratné, zúčtovatelné)

Právnická osoba - fyzická osoba podnikající:

 • Objednávka na hlavičkovém papíře
 • Osoba starší 21 let
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • Platný řidičský průkaz skupiny B, s delší dobou od získání než 3 roky
 • Výpis z OR, ne starší jak 3 měsíce (právnická osoba)
 • Živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • Smlouvu podepisuje jednatel, nebo jím zmocněná osoba
 • Složení kauce 25 000 CZK (vratné, zúčtovatelné)

Platební podmínky:

 • Rezervace obytného vozu pro daný termín platí 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha ve výši 50% z celkové ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu.
 • Doplatek do celkové ceny za pronájem musí být uhrazen nejpozději ke dni převzetí obytného vozu.
 • Každá potvrzená objednávka je závazná. Potvrzením objednávky se zároveň vyjadřuje souhlas s níže uvedenou smluvní pokutou za storno rezervace/objednávky.

Další podmínky:

 • Účtována je denní sazba tj. 24h od hodiny zapůjčení s tolerancí 2h, jinak je účtován další den.
 • Minimální doba zapůjčení jsou 3 dny – červen, červenec, ostatní měsíce 2 dny.
 • Denní limit 400 km /počet dnů zapůjčení x denní limit = celkový limit/.
 • Odesláním objednávky se vyjadřuje souhlas s našimi obchodními podmínkami a s níže uvedenou smluvní pokutou.

Předání a vrácení vozidla:

 • Pronajímatel vůz předává čistý s plnou lahví propan - butanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC.
 • Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva, jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje.

Storno poplatky – smluvní pokuta:

Při zrušení rezervace/objednávky termínu zapůjčení je účtována smluvní pokuta, která se vypočítá z celkové ceny za pronájem

 • 20% - 30 dnů před termínem zapůjčení
 • 30% - 14 - 30 dnů před termínem zapůjčení
 • 50% - 14 dnů před termínem zapůjčení případně v den převzetí

Souhrn základních podmínek užívání vozidla:

Nájemce přebírá vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, v čistém stavu, s plnou nádrží PHM, s provozními doklady k vozidlu vč. dokladu o povinném ručení, klíčem,  je seznámen s vozidlem a jeho ovládáním.

Nájemce je povinný starat se o to, aby na vozidle nevznikla žádná škoda.

Nájemce je povinný zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinný po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu, zároveň je povinen použít dodatečných zabezpečovacích zařízení proti násilnému vniknutí, namontovaných na vozidle a jeho obytné části.

Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechávat vozidlo k řízení.

Nájemce je povinný oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které se na vozidle projeví v době užívání a vyžadující opravu.

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu zákonného a havarijního (vč. odcizení) pojištění. Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle je omezena spoluúčastí do výše max. 80.000,- Kč, podle kategorie vozidla a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, odcizením vozidla, jeho částí, nebo vandalizmem.

Nájemce však ručí vždy v rozsahu technického minima, např. jízda bez oleje při následném poškození motoru (při ignorování kontrolních světelných výstrah, jízda po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce . Předmětem pojištění není poškození kol, ráfků, pneumatik a krytů kol (poklic).

V případě dopravní nehody, poškození, odcizení vozidla a nebo jeho části, poranění a nebo usmrcení osob je nájemce povinný přivolat policii, která nehodu vyšetří a o vyšetřování vydá nájemci potvrzení. V případě jakékoliv pojistné události je nájemce povinný vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Protokol o nehodě“, který obdrží s doklady k pronajatému vozidlu a pořídit fotodokumentaci místa nehody, poškození a postavení vozidla/vozidel při nehodě.

Pronajímatel zajišťuje běžné opravy, údržbu vozidla (v zimním období montáž zimních pneumatik) jako i pravidelné servisní prohlídky, na svoje náklady. Spotřebované pohonné hmoty hradí nájemce.

 

Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.