Základní podmínky-vozy

Základní podmínky zapůjčení – užívání vozidla a nutné doklady

Soukromá osoba:

 • osoba starší 21 let
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz již rok platný
 • složení kauce 5.000 - 10.000,-Kč (kromě zapůjčení jako vozidla náhradního po dobu servisních úkonů)

Právnická osoba - fyzická osoba podnikající:

 • objednávka na hlavičkovém papíře
 • osoba starší 21 let
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti řidiče
 • řidičský průkaz již rok platný
 • výpis z OR, ne starší jak 3 měsíce (právnická osoba)
 • živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • smlouvu podepisuje jednatel, nebo jím zmocněná osoba
 • složení kauce 5.000 - 10.000,-Kč (kromě zapůjčení jako vozidla náhradního po dobu servisních úkonů)

Další podmínky:

 • účtována je denní sazba tj. 24h od hodiny zapůjčení s tolerancí 2h, jinak je účtován další den
 • minimální doba zapůjčení je 1 den tj. 24h (kromě zapůjčení jako vozidla náhradního po dobu servisních úkonů)
 • denní limit 200 km
 • měsíční limit 4.000 km
 • weekend limit 800 km
 • sazba za 1 km po překročení limitu viz. ceník

Souhrn základních podmínek užívání vozidla:

Nájemce přebírá vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů, v čistém stavu, s plnou nádrží PHM, s provozními doklady k vozidlu vč. dokladu o povinném ručení, klíčem (popř. čipovou kartou), je seznámen s vozidlem a jeho ovládáním.

Nájemce je povinný starat se o to, aby na vozidle nevznikla žádná škoda.

Nájemce je povinný zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinný po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče (popř. čipovou kartu) a dokumenty k němu, uzamknout řadící páku namontovaným mechanickým zabezpečením a vozidlo uzamknout.

Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a jiných látek mající vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechávat vozidlo k řízení.

Nájemce je povinný oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které se na vozidle projeví v době užívání a vyžadující opravu.

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu zákonného a havarijního (vč. odcizení) pojištění. Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle je omezena spoluúčastí do výše max. 50.000,- Kč, podle kategorie vozidla a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, odcizením vozidla, jeho částí, nebo vandalizmem.

Nájemce však ručí vždy v rozsahu technického minima, např. jízda bez oleje při následném poškození motoru (při ignorování kontrolních světelných výstrah). Předmětem pojištění není poškození kol, ráfků, pneumatik a krytů kol (poklic).

V případě dopravní nehody, poškození, odcizení vozidla a nebo jeho části, poranění a nebo usmrcení osob je nájemce povinný přivolat policii, která nehodu vyšetří a o vyšetřování vydá nájemci potvrzení. V případě jakékoliv pojistné události je nájemce povinný vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Protokol o nehodě“, který obdrží s doklady k pronajatému vozidlu.

Pronajímatel zajišťuje běžné opravy, údržbu vozidla (v zimním období montáž zimních pneumatik) jako i pravidelné servisní prohlídky, na svoje náklady. Spotřebované pohonné hmoty hradí nájemce.

Staněk MOTO - autorizovaný dealer KTM - e-shop s kompletním sortimentem KTM www.stanekmoto.cz
Předváděcí vozy - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.predvadeci-vozy.cz
Vozy 4x4 a vozy SUV - kompletní nabídka na specializovaných stránkách www.4x4-suv.cz
Firma HS Auto Staněk s.r.o. si vyhrazuje právo změny vyplývající z chyby zadání.

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.